C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ПРАВИЛА

 • Политика за защита на личните данни прилагана в Районен съд – Карлово
Дата: 03/04/2024
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни, обработвани в Районен съд – Карлово
Дата: 03/04/2024
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за случайно разпределение на изпълнителните делата в Районен съд град - Карлово
Дата: 26/05/2023
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за определяне и изплащане на възнаграждения и разходи на вещи лица в Районен съд – Карлово

Дата: 05/05/2023
Линк: ОТВОРИ
 • Приложение 1 – Справка-Декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица - ОТВОРИ;
 • Приложение 2 - Сметка за полагащите се пътни и дневни - ОТВОРИ;
 • Приложение 3 - Заявление за банкова сметка - ОТВОРИ;
 • Приложение 4 - Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба №2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица - ОТВОРИ;
 • Приложение 5 - Декларация по чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ - ОТВОРИ;
 • Приложение 6 - Декларация за осигурителен статус - ОТВОРИ;
 
 • Вътрешни правила за изплащане възнаграждения и разходи на съдебните преводачи в Районен съд – Карлово
Дата: 05/05/2023
Линк: ОТВОРИ
 • Приложение 1 – Справка-Декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 25, ал. 2 от Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи - ОТВОРИ;
 • Приложение 2 - Сметка за полагащите се пътни и дневни – ОТВОРИ;
 • Приложение 3 - Заявление за банкова сметка – ОТВОРИ;
 • Приложение 4 - Декларация за осигурителен статус – ОТВОРИ;
 • Приложение 5 - Декларация по чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ – ОТВОРИ;

 

 • Вътрешни правила за поставяне на индикатори чрез Единната информационна система на съдилищата при образуване на дела в Районен съд – Карлово, в сила от 28.03.2023 г., утвърдени със Заповед № РД 74 от 28.03.2023 г.
Дата: 28/03/2023
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за случайно разпределение на граждански и наказателни делата в Районен съд – Карлово чрез Единната информационна система на съдилищата, в сила от 01.01.2023 г., утвърдени със Заповед № РД 5/04.01.2023 г., изменени със Заповед № РД 3/02.01.2024 г.
Дата: 02/01/2024
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели в Районен съд–Карлово
Дата: 10/10/2022
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за разглеждане на дела от доклада на отсъстващ съдия

Дата: 10/06/2021
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за идентифициране на дела с особен обществен интерес
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за извършване на звукозапис
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
 
 • Правила за събиране на съдебните вземания на съдилищата в апелативната зона, утвърдени със Заповед №173/14.12.2015г. на Председателя на Апелативен съд Пловдив
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за реда и документооборота при изплащане на възнаграждения на особени представители и разноски на свидетели и при възстановяване на освободени суми за държавни такси, депозити и гаранции
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на РС-Карлово в Интернет страницата на съда, утвърдени със Заповед № РД 384/17.11.2009 г. на Председателя на Районен съд – Карлово, допълнени със Заповед № РД 174/16.10.2020 г., Заповед № РД 230/09.12.2021 г. и Заповед № РД 181/18.09.2023 г.
Дата: 18/09/2023
Линк: ОТВОРИ
 
 
 • Вътрешни правила дейността по регистриране на книжата, провеждане и извършване на публична продан в Районен съд гр. Карлово
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
 
 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация