C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ПРАВИЛА

 • Вътрешни правила за случайно разпределение на граждански и наказателни делата в Районен съд – Карлово чрез Единната информационна система на съдилищата, в сила от 01.01.2023 г., утвърдени със Заповед № РД 5 от 04.01.2023 г.
Дата: 04/01/2023
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели в Районен съд–Карлово
Дата: 10/10/2022
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за разглеждане на дела от доклада на отсъстващ съдия

Дата: 10/06/2021
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Районен съд – Карлово

Дата: 07/01/2020
Линк: ОТВОРИ

- Приложение 1 - Заявление за регистрация и създаване на личен потребителски профил - ОТВОРИ

- Приложение 2 - Заявление за смяна на потребителско име на личен профил - ОТВОРИ - (Заявлението се използва при искане за промяна на потребителско име (адрес на електронна поща) на личен потребителски профил)

- Приложение 3 - Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване - ОТВОРИ - (Заявлението се използва при искане за получаване на достъп до дело и/или при искане за електронно призоваване за конкретно дело)

- Приложение 4 - Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване - ОТВОРИ -(Заявлението се използва при искане на прекратяване на личен достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване)

- Приложение 5 - Заявление за прекратяване на достъп на трето лице - ОТВОРИ - (Заявлението се използва при искане за прекратяване на достъпа до електронно дело на трето лице, различно от заявителя. Такова заявление може да се подаде например, когато страна е сменила своя процесуален представител и желае да ограничи достъпа до делото за стария си представител)

- Приложение 6 - Уведомление за отказ - ОТВОРИ

 

 • Политика за защита на личните данни прилагана в Районен съд – Карлово

Дата: 12/11/2019
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за случайно разпределение на изпълнителните делата в Районен съд град - Карлово
Дата: 27/03/2019
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за идентифициране на дела с особен обществен интерес
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за извършване на звукозапис
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
 
 • Правила за събиране на съдебните вземания на съдилищата в апелативната зона, утвърдени със Заповед №173/14.12.2015г. на Председателя на Апелативен съд Пловдив
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за реда и документооборота при изплащане на възнаграждения на особени представители и разноски на свидетели и при възстановяване на освободени суми за държавни такси, депозити и гаранции
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за изплащане възнаграждения и разходи на вещи лица в Районен съд Карлово
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ

- Декларация за осигурителен доход - ОТВОРИ

- Приложение 1 - Справка-декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица - ОТВОРИ

- Приложение 2 - Сметка за полагащите се пътни и дневни - ОТВОРИ

- Приложение 3 - Заявление - ОТВОРИ

- Приложение 4 - Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба №2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица - ОТВОРИ

- Приложение 5 - Декларация по чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ - ОТВОРИ

 
 • Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на РС-Карлово в Интернет страницата на съда
Дата: 26/07/2017
Линк:ОТВОРИ
 
 • Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК
Дата: 31/05/2016
Линк: ОТВОРИ

- Приложение 1 - Заявление - ОТВОРИ


 • Вътрешни правила дейността по регистриране на книжата, провеждане и извършване на публична продан в Районен съд гр. Карлово
Дата: 26/07/2017
Линк: ОТВОРИ
 
 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация