C C C C A+ A A- X

Съобщение

В периода от 04.01.2022 г. до 31.01.2022 г. (вкл.) в КрлРС ще се извърши инвентаризация на граждански, наказателни и изпълнителни дела. В тези връзка справки по дела до 15.00 ч. ще се извършват в деловодството на съда, а след 15.00 ч. – в служба „Регистратура”.

***************

Паради ползване на отпуск за временна неработоспособност на съдия Мурадов, ІІІ нак. състав, съдебните заседания по делата, насрочени за 12.01.2022 г. и 17.01.2022 г., няма да се проведат.

***************

За времето до надграждането на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) и системата за електронно призоваване, Районен съд – Карлово препоръчва на посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал. 2 от ГПК правни субекти с цел прилагане на измененията в ГПК (обн. ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) да посочат на съда в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа или да се регистрират и ползват услугите на системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). 

***************

Заповед № РД 111 от 07.06.2021 г. на Председателя на КрлРС относно работното време с граждани и адвокати на всички служби в РС – Карлово, считано от 07.06.2021 г.

***************

Списък с телефонни номера за справки по граждански, наказателни и изпълнителни дела

 

 

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация